REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NON STOP COMICS

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy NON STOP COMICS (adres strony internetowej: www.nonstopcomics.pl). Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.nonstopcomics.pl, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Sklep internetowy NON STOP COMICS jest prowadzony przez: 


„SONIA DRAGA” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Fitelberga 1, 40 – 588 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 100264, NIP: 6342075903, REGON 273469768, (dalej: „Spółka”). 

Kontakt ze Sklepem Internetowym SONIA DRAGA jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@soniadraga.pl; telefonicznie pod numerem: 32 782 64 77; pisemnie na adres: ul. Fitelberga 1, 40 – 588 Katowice.

DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają co następuje:

Sklep Internetowy NON STOP COMICS – prowadzony przez Spółkę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.nonstopcomics.pl;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego NON STOP COMICS, w tym w szczególności osoba dokonująca zakupów.

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym NON STOP COMICS w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93);

Produkt – towar oferowany przez Sklep Internetowy NON STOP COMICS taki jak książki, podręczniki, e-booki, audiobooki, multimedia, pliki mp3, gadżety (produkty oferowane przez Sklep Internetowy NON STOP COMICS czasowo, np. koszulki, podpórki pod książki);

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy;

Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. 

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego SONIA DRAGA, poprzez który Klient składa zamówienie, dokonując wyboru Produktu.

Przedsprzedaż – mechanizm pozwalający klientowi złożyć zamówienie na produkt (np. książkę) przed jego oficjalnym wprowadzeniem na rynek. Produkty zamówione w przedsprzedaży wysyłane są z magazynu najpóźniej w dniu premiery.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym NON STOP COMICS, na której przedstawione są informacje na temat Produktu.

Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, w szczególności są to: e-booki, audibooki, utwory mp3, albumy mp3, muzyka mp3, gry cyfrowe.

E-booki – tzw. e-książki, czyli książki w wersji elektronicznej, przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym (np. czytnik książek elektronicznych, komputer osobisty, smartfon, itp.). Książki mogą być zapisane w formacie plików PDF lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep Internetowy SONIA DRAGA.

PDF – (skrót od Portable Document Format) format zapisu pliku, który można odczytać po pobraniu na dowolnym urządzeniu elektronicznym, wyposażonym w program obsługujący tę formę zapisu;

EPUB – (skrót od electronic publication) – format zapisu książki elektronicznej, którą można odczytać za pomocą aplikacji Adobe Digital Editions (ADE).

AADRM – (skrót od Adobe Adept Digital Rights Management) – system firmy Adobe Systems mający na celu zabezpieczenie przed nielegalnym rozpowszechnianiem danych. Adobe Digital Editions (ADE) – bezpłatna aplikacja firmy Adobe umożliwiającą czytanie Ebooków (PDF i EPUB) chronionych DRM (Digital Right Management) – systemem zabezpieczeń mający przeciwdziałać nielegalnemu, niezgodnemu z wolą właściciela praw, używaniu danych.

Muzyka mp3 – muzyka w wersji cyfrowej w formacie mp3, w tym Albumy mp3 i Utwory mp3, a także audiobooki w wersji cyfrowej w formacie mp3.

Album mp3 – płyta w wersji cyfrowej w formacie plików mp3. Zawiera ona wszystkie Utwory mp3 znajdujące się na płycie w formie jednego pliku do ściągnięcia.

Utwór mp3 – utwór w wersji cyfrowej w formacie mp3.

Plik mp3 – audiobook w wersji cyfrowej w formacie mp3.

§1
INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Aby móc skorzystać ze Sklepu Internetowego NON STOP COMICS, w tym w szczególności móc przeglądać jego asortyment, a następnie złożyć zamówienie na Produkty, konieczne jest posiadanie/korzystanie z komputera z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, itp., a także aktywne konto poczty elektronicznej (tzw. e-mail).

 1. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego NON STOP COMICS nie jest wymagana jakakolwiek rejestracja.

 1. Aby Klient mógł złożyć zamówienie na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego NON STOP COMICS, niezbędnym jest dokonanie rejestracji – założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym NON STOP COMICS. Szczegóły dotyczące rejestracji określa § 2 Regulaminu.

§ 2
REJESTRACJA I WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO NON STOP COMICS

 1. W celu zarejestrowania się w Sklepie Internetowym SONIA DRAGA, czyli założenia Konta Klienta, dzięki któremu możliwe będzie dokonywanie zakupów Produktów z asortymentu Sklepu Internetowego NON STOP COMICS, należy:

  1. wypełnić formularz rejestracyjny, podając swoje imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło;

  2. zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego NON STOP COMICS;

  3. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Sklep Internetowy NON STOP COMICS na rzecz Klienta, w tym w szczególności do realizacji zamówień Klienta.

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym NON STOP COMICS, utrzymywanie Konta Klienta, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego NON STOP COMICS, są bezpłatne.

 1. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym NON STOP COMICS każdorazowe logowanie odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji Konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione przez Klienta po zalogowaniu się na Konto Klienta.

 1. Z chwilą zarejestrowania Klienta w Sklepie Internetowym NON STOP COMICS, automatycznie generowany jest profil publiczny Klienta, widoczny dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego NON STOP COMICS (również osób niezarejestrowanych). W profilu publicznym Klienta widoczny jest nick Klienta lub jego imię i nazwisko. Klient może udostępnić w profilu publicznym inne dane, takie jak adres poczty elektronicznej (e-mail). Zamieszczając wszelkie dane w Koncie Klienta, Klient oświadcza, iż posiada prawo do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób. 

 1. Sklep Internetowy NON STOP COMICS uprawniony jest do zablokowania Konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego NON STOP COMICS naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze zablokowania Konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym NON STOP COMICS. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym. 

§ 3
INFORMACJA O PRODUKCIE, CENY

 1. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego NON STOP COMICS stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 1. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego NON STOP COMICS:

  1. podawane są w polskich złotych;

  2. zawierają podatek VAT;

  3. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

 1. Koszty dostawy Produktów zależą od sposobu dostarczenia Produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. Aktualna tabela zawierająca informację o kosztach dostawy znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 1. Sklep Internetowy NON STOP COMICS zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży, wprowadzania w nich zmian w tym odwołania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami, a także do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

 1. Promocje w Sklepie Internetowym NON STOP COMICS nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 1. Organizowane przez Sklep Internetowy NON STOP COMICS sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość Produktów i trwa przez określony czas. W związku z tym zamówienia na Produkty w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji.

§ 4
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego NON STOP COMICS można składać przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

 1. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest:

  1. zalogować się na swoje Konto Klienta w Sklepie Internetowym NON STOP COMICS;

  2. wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

  3. wybrać sposób dostarczenia Produktu (spośród dostępnych opcji);

  4. wskazać adres dostawy, dane odbiorcy. W przypadku wybrania dostawy kurierem (celem usprawnienia) Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem;

  5. wskazać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

  6. wybrać sposób płatności spośród dostępnych w Sklepie Internetowym NON STOP COMICS

  7. opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sklepowi Internetowemu NON STOP COMICS oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu. 

 1. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych (np. książka i e-book), zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia. 

 1. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna), o której mowa w ust.3 powyżej.

 1. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 13.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego. Zamówienie do realizacji (kompletacji) zostaje przekazane: po otrzymaniu zapłaty za zamówienie lub w przypadku zamówień, opłacanych przy odbiorze, po ich złożeniu.

 1. Sklep Internetowy NON STOP COMICS zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

  1. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;

  2. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.

 1. W przypadku braku zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn. Sklep Internetowy NON STOP COMICS poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji (najpóźniej w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji) wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.

 1. W przypadku braku możliwości zrealizowania części zamówienia, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

  1. anulowanie całości zamówienia

  2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie.

 1. Jeżeli Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu (przez co należy rozumieć również brak możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn niezależnych od Sklepu Internetowego NON STOP COMICS), Sklep Internetowy NON STOP COMICS dostarczy Klientowi Produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie Klienta.

 1. Jeśli zapłata za Przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sklep Internetowy NON STOP COMICS  zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z procedurą opisaną w § 7 niniejszego regulaminu.

 1. W trakcie podawania przez Klienta adresu doręczenia Produktu, Klient zobowiązany jest upewnić się, czy wskazany przez niego adres doręczenia jest poprawny i pełny. Sklep Internetowy NON STOP COMICS nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Przedmiotu zamówienia w wyniku podania błędnego lub niepełnego adresu doręczenia.

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować aż do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki (aktualny status realizacji zamówienia widoczny jest na Koncie Klienta w zakładce „………..”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z procedurą szczegółowo opisaną w § 7 niniejszego Regulaminu.

 1. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego NON STOP COMICS po zalogowaniu się do swojego Konta Klienta.

 1. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Koncie Klienta.

 1. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:

  1. za pośrednictwem Poczty Polskiej;

  2. za pośrednictwem firmy kurierskiej;

  3. do paczkomatu InPost.

 1. Sklep Internetowy NON STOP COMICS nie realizuje dostawy Produktów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Ze względu na rodzaj towarów, Sklep Internetowy NON STOP COMICS zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

  1. płatność przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,

  2. przelew bankowy, przelew elektroniczny, przelew elektroniczny z systemów płatności elektronicznych e-card i Przelewy24 akceptowanych przez Sklep Internetowy NON STOP COMICS (w przypadku płatności kartą płatniczą należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury, w wyjątkowych sytuacjach np. towary objęte zapowiedzią lub premierą, przy realizacji specjalnych zamówień o czasie realizacji dłuższym niż 24 dni, karta obciążana jest 24 dnia od daty złożenia zamówienia). Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep Internetowy NON STOP COMICS potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu Internetowego NON STOP COMICS.

 1. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.

 1. Sklep Internetowy NON STOP COMICS zamieszcza na Stronie produktowej przedstawiającej dany Produkt informację o liczbie Dni Roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub InPostu. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego Produktu.

§ 5
REKLAMACJE

 1. Sklep Internetowy NON STOP COMICS przestrzega obowiązku dostarczania Produktów bez wad.

 1. Sklep Internetowy NON STOP COMICS jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sklep Internetowy NON STOP COMICS odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) od dnia wydania produktu Klientowi.

 1. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do Sklepu Internetowego NON STOP COMICS reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: 

  1. wymiany towaru na nowy;

  2. naprawy towaru;

  3. obniżenia ceny;

  4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

 1. Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sklep Internetowy NON STOP COMICS może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:

  1. byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sklepu Internetowego NON STOP COMICS albo

  2. w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

 1. Sklep Internetowy NON STOP COMICS w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 1. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep Internetowy NON STOP COMICS Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt lub Produkty wraz z dowodem zakupu tego Produktu (Produktów) do „SONIA DRAGA” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, na adres: ul. Fitelberga 1, 40 – 588 Katowice, wraz z opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). Rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną.

 1. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy NON STOP COMICS niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny Sklep Internetowy NON STOP COMICS zwróci należność niezwłocznie zgodnie procedurą szczegółowo opisaną w § ….. niniejszego Regulaminu.

 1. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu Internetowego NON STOP COMICS z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sklepowi Internetowemu NON STOP COMICS za nabycie danego Produktu.

§ 6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym NON STOP COMICS w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :

  1. od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania Produktu),

  2. od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  4. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).

 1. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sklepowi Internetowemu NON STOP COMICS Produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru Produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Sklep Internetowy NON STOP COMICS zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszego Regulaminu.

 1. Bezpośredni koszt zwrotu Produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Produktu, jego cech lub funkcjonowania.

 1. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Produkt Sklepowi Internetowemu NON STOP COMICS, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części (w zależności czy odstąpił od umowy w całości bądź w części) odsyłając go na adres „SONIA DRAGA” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Fitelberga 1, 40 – 588 Katowice.

 1. Sklep Internetowy NON STOP COMICS nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 7
ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

 1. Sklep Internetowy NON STOP COMICS dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

  1. anulowania zamówienia w całości lub w części (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

  2. zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub InPostem i było uprzednio opłacone z góry;

  3. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny.

 1. W przypadku zwrotu Produktu przez Klienta (odstąpienia od umowy) Sklep Internetowy NON STOP COMICS może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu Internetowego NON STOP COMICS identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na Konto Klienta w Sklepie Internetowym NON STOP COMICS, o czym Klient zostanie poinformowany wiadomością elektroniczną na adres e-mailowy podany w Koncie Klienta, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.

 1. Sklep Internetowy NON STOP COMICS nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sklepowi Internetowemu NON STOP COMICS numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sklepowi Internetowemu NON STOP COMICS takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sklep Internetowy NON STOP COMICS nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 1. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Spółki zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

§ 8
ZASADY SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH

  1. Zamówienie obejmujące e-book lub plik mp3 nie łączy się z zamówieniem obejmującym inne Produkty dostępne w Sklepie Internetowym NON STOP COMICS tworząc oddzielny Koszyk. Poszczególne zamówienie może obejmować tylko jedną kopię/sztukę danego e-booka, audiobooka lub pliku mp3.

  1. Składając zamówienie, Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi, opisem danego e-booka,
   pliku mp3, który zawiera, oprócz innych danych, postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego pliku oraz typ pliku. Szczegółowe wymagania techniczne znajdują się na Stronie produktowej danego Produktu.

Realizacja zamówienia zawierającego e-book lub plik mp3 rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep Internetowy NON STOP COMICS potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności.

  1. Klient może skorzystać z następujących form zapłaty:

   1. przelew elektroniczny

   2. karta kredytowa/płatnicza.

  1. Wszystkie ceny e-booków i plików mp3 zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego NON STOP COMICS podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

  1. Po otrzymaniu przez Sklep Internetowy NON STOP COMICS potwierdzenia dokonania płatności, w ciągu maksymalnie 12 godzin, Sklep Internetowy NON STOP COMICS prześle Klientowi, na adres e-mail Klienta podany w Koncie Klienta, informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz sposobie pobrania pliku zawierającego e-booka, lub pliku mp3.

  1. Do informacji, o której mowa w ust. 6 powyżej, zostanie dołączona faktura VAT w formie załącznika (według danych podanych przez Klienta). Na życzenie Klienta, po uprzednim kontakcie e-mailowym ze Sklepem Internetowym NON STOP COMICS na adres ……………, Sklep Internetowy NON STOP COMICS wyśle fakturę VAT w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany przez Klienta adres korespondencyjny.

  1. W przypadku gdy realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Sklep Internetowy NON STOP COMICS informuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail używany przez Klienta w Koncie Klienta. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Sklep Internetowy NON STOP COMICS dokona zwrotu wpłaconych środków na zasadach określonych w § 7 niniejszego Regulaminu.

  1. Sklep Internetowy NON STOP COMICS nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień do Klienta, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa).

  1. Zasady korzystania z e-booków lub plików mp3:

   1. zakup upoważnia do korzystania z e-booka lub pliku mp3 przez Klienta, który zakupił plik, tylko dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/ i w opisie zamieszczonym przy danym pliku, w tym także zastosowanych przez Sklep Internetowy NON STOP COMICS lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych;

   2. z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm), Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego e-booka lub pliku mp3, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.

  1. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli:

   1. pobrany e-book lub plik mp3 jest uszkodzony;

   2. pobrany e-book lub plik mp3 nie uruchamia się (po otrzymaniu e-maila z linkiem prowadzącym do strony pobierania oraz po spełnieniu wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku w zamówionym formacie);

   3. pobrany e-book lub plik mp3 nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny i w ciągu 12 godzin od dokonania płatności nie zostanie Klientowi udostępniona możliwość pobrania pliku zawierającego e-book lub plik mp3.

  1. Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania pliku zawierającego e-book lub plik mp3 ze Sklepu Internetowego NON STOP COMICS wówczas Sklep Internetowy NON STOP COMICS Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.

  1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep Internetowy NON STOP COMICS o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

  1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych działów Regulaminu.

§ 9
DANE OSOBOWE

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez „SONIA DRAGA” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym NON STOP COMICS oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego NON STOP COMICS, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym NON STOP COMICS. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez „SONIA DRAGA” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep Internetowy NON STOP COMICS usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym NON STOP COMICS.

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę, tj. spółkę pod firmą „SONIA DRAGA” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Fitelberga 1, 40 – 588 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 100264, NIP: 6342075903, REGON 2734697683.

 1. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym NON STOP COMICS, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 10 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

 1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto Klienta.

 1. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 2 ust. 4 regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

 1. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

§ 10
NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w Koncie Klienta. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (tzw. „Newsletter”) Sklepu Internetowego NON STOP COMICS, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Spółkę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.

 1. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w Koncie Klienta.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego NON STOP COMICS nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 1. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego NON STOP COMICS zgodnie z jego przeznaczeniem.

 1. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego NON STOP COMICS, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego NON STOP COMICS lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego NON STOP COMICS do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego NON STOP COMICS jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 1. Sklep Internetowy NON STOP COMICS nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego NON STOP COMICS w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy.

 1. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem Produktu.

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 1. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego NON STOP COMICS mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). 

 1. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy NON STOP COMICS korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego NON STOP COMICS. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

 1. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego NON STOP COMICS zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.