Włoska artystka, Mirka Andolfo, swoją serią „Wbrew Naturze” (cała trylogia wciąż dostępna w naszym sklepie) osiągnęła sukces nie tylko w rodzimej Europie (Włochy, Francja, Polska, Hiszpania, Niemcy), ale i na rynku amerykańskim (USA, Meksyk) czy japońskim. W większości krajach albumy wydawane były tak samo (cztery rozdziały  w jednym tomie), ewentualnie różniły się formatem czy jakością okładki. W kilku przypadkach różnic jest więcej.

Na przykład włoska edycja posiada alternatywne okładki w wykonaniu tamtejszych mistrzów komiksu: Manary, Liberatore i Cavazzano. Natomiast we Francji wszystkie trzy tomy wydano w jednym Omnibusie, do którego Mirka Andolfo przygotowała specjalną okładkę. Możecie je zobaczyć poniżej:

Z kolei wydanie amerykańskie (Image Comics) różni się radykalnie od pozostałych. Każdy z rozdziałów został wydany jako osobny zeszyt i do większości z nich autorka musiała przygotowywać zupełnie nowe okładki. Dodatkowo każdy z tych zeszytów posiada od jednego do kilku wariantów, narysowanych przez różnych artystów. Wszystkie te warianty możecie obejrzeć poniżej. Żaden z nich nie znalazł się w polskiej wersji, jako że korzystaliśmy z oryginalnego, włoskiego wydania.